UEL E-Learning

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

UEL E-Leanring được triển khai như một công cụ giúp hỗ trợ, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên của UEL. Hệ thống bắt đầu triển khai từ năm 2016 cho bậc đào tạo đại học chính quy và dự kiến mở rộng cho người học các bậc, hệ tại UEL kể từ năm 2017-2018.

Nhận điện và truy cập

Nhận diện

Hệ thống học trực tuyến được xây dựng và quản trị bởi Tổ Công nghệ Thông tin, các đặc điểm nhận diện của hệ thống:

 • Tên gọi hệ thống: Hệ thống hỗ trợ dạy/học trực tuyến
 • Tên tiếng Anh: Electronic learning system
 • Tên viết tắt: UEL E-Learning

Truy cập

Link truy cập hệ thống: http://elearning.uel.edu.vn hoặc truy cập vào website trường http://www.uel.edu.vn --> elearning.

Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng phục vụ cho người dạy, người học toàn trường, hệ thống này hỗ trợ:

 • Quản lý lớp học, giao tiếp trao đổi với lớp
 • Cung cấp giáo trình, tài liệu, bài giảng...
 • Hỗ trợ công cụ kiểm tra, đánh giá như: bài tập lớn, thi trắc nghiệm...

và nhiều chức năng khác đã được tích hợp.

Tối thiểu mỗi lớp học trên hệ thống phải có:

 • Đề cương chi tiết môn học;
 • Sách, tài liệu tham khảo;
 • Bài giảng: slide hoặc video;
 • Hệ thống bài tập trực tuyến.

Điều kiện sử dụng

 • Giảng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy trên các công cụ trực tuyến hoặc đã được tập huấn sử dụng UEL E-Learning;
 • Giảng viên có lịch giảng trong học kỳ.

Đối với giảng viên thỉnh giảng, giảng viên liên hệ thư ký khoa hoặc liên hệ trực tiếp Tổ Công nghệ thông tin để nhận tài khoản email trường cấp mới có thể truy cập vào hệ thống.

Quy trình triển khai môn học trong mỗi học kỳ

 1. Sinh viên đăng ký môn học, khoa/bộ môn phân công giảng viên giảng dạy vào đầu học kỳ
 2. Tổ Công nghệ thông triển khai tạo lớp học phần, đưa sinh viên, giảng viên vào lớp
Trước thứ 2 tuần đầu của học kỳ đối với môn học bắt buộc
Trước thứ 2 tuần thứ 3 của học kỳ đối với môn học tự chọn

Nếu sinh viên hoặc giảng viên có sự thay đổi sau thời gian này, giảng viên có thể đưa giảng viên mới hoặc sinh viên ra/vào lớp.

Đơn vị quản lý, vận hành và hỗ trợ sử dụng

Tổ Công nghệ Thông tin (cntt@uel.edu.vn)
Chuyên viên phụ trách:

 • Huỳnh Thanh Quảng
 • Email: quanght@uel.edu.vn
 • Điện thoại: 08 37244555 --> 6621

Hướng dẫn sử dụng

Giảng viên

 1. Tài khoản sử dụng và đăng nhập vào UEL E-Leanring
 2. Quản lý lớp học, Quản lý nhóm
 3. Trao đổi với người học - Diễn đàn, Chat,...
 4. Gởi tài liệu cho người học - Quản lý tài nguyên
 5. Giảng dạy trực tuyến - Bigblubutton
 6. Bài tập lớn
 7. Chuyển dữ liệu đã có các học kỳ trước sang khoa học mới


Sinh viên

 1. Tài khoản sử dụng và đăng nhập vào UEL E-Leanring
 2. Nhóm và xem nhóm học tập
 3. Nộp bài tập về nhà
 4. Làm bài thi trắc nghiệm
 5. Sử dụng chức năng blog, diễn đàn
 6. Các tình huống phổ biến