UELWiki:Giới thiệu

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trường ĐH Kinh tế - Luật đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cán bộ và sinh viên trong nhà trường cũng như các đơn vị ngoài trường, trong đó có các dịch vụ cung cấp thông tin về các quy định, quy chế, quy trình, … dưới các dạng văn bản trên các website của các đơn vị trong trường. Cán bộ và sinh viên và các đơn vị ngoài trường, sau đây gọi tắt là nguời dùng, có thể tham khảo các thông tin này trên các website của các đơn vị tương ứng, trao đổi với người có chức trách thông qua email, điện thoại được công bố sẵn.

Các thông tin này đã và đang được cung cấp theo từng chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường tại các website của từng đơn vị, thể hiện rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường, thể hiện tính pháp lý của các thông tin cung cấp.

Mặc dù tất cả thông tin đã được cung cấp thông qua website của Trường và website các đơn vị, nhu cầu xây dựng một hệ thống thông tin nhằm tập hợp và tích lỹ các thông tin theo thời gian để tạo điều kiện và hỗ trợ cho người dùng trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại Trường. Dự án UELwiki xây dựng một hệ thống thông tin hỏi đáp dạng kho tri thức cho cả nhà trường theo mô hình Wikipedia.com với các hạn chế về quyền cung cấp và sửa chữa thông tin theo đúng quyền hạn và chức trách của các đơn vị trong trường.

Mô hình mới này vẫn đảm bảo được tính pháp lý của các thông tin cung cấp, nghĩa là vẫn phải do các đơn vị trực tiếp cung cấp theo đúng chức trách của mình. Các thông tin liên quan đến các biểu mẫu, quyết định, … mang tính pháp lý vẫn được đăng tải và lưu giữ tại các website các đơn vị theo đúng nguyên tắc quản lý.

Ưu điểm của hệ thống này là người dùng chỉ cần biết một nơi để tìm kiếm thông tin, không cần phải nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường. Ngoài ra, do các thông tin có liên quan đến nhau đều ở cùng một chỗ nên có thể giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu đầy đủ các vấn đề đang quan tâm. Khi cần các văn bản, biểu mẫu mang tính pháp lý, người dùng sẽ được dẫn đến các nơi cung cấp tin cậy (các Website của các đơn vị).

Hệ thống này chắc chắn nâng cao được hiệu quả cung cấp thông tin cho người dùng. Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn. Chúc các bạn có được các thông tin hữu ích tại hệ thống UELwiki này,

Các đóng góp xin gửi về hộp thư helpdesk@uel.edu.vn.

Trân trọng.