Trang Chính

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chào mừng đến với UELwiki.

Trường ĐH Kinh tế - Luật đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. UELwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm Giới thiệu về UELwiki.

Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào hộp thư hỗ trợ kỹ thuật của Trường helpdesk@uel.edu.vn

Trân trọng.

Làm sao tìm thấy thông tin?

Các thông tin trên ULEwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Ai cung cấp thông tin?

Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ... các thông tin và sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Người học: sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Sinh viên, Quy chế học vụ, Học bổng, Học phí, Đăng ký môn hoc, Học vụ, Học vụ hệ VLVH, Ngoại ngữ, Tốt nghiệp, Dịch vụ in bảng điểm, Giấy chứng nhận sinh viên, Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí), Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo, Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính...

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy)

Người dạy: giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN, Tài khoản Ngân hàng

Hỗ trợ

Dịch vụ về Công nghệ thông tin : Mạng wifi, Mạng LAN, myUEL, UEL E-Learning, UEL hosting php/mysql, Máy in, Camera, UEL Website, Hệ thống điện thoại nội bộ...