Mạng wifi

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hệ thống mạng Wifi của trường đại học Kinh Tế - Luật là mạng Wifi miễn phí dành cho giảng viên,đơn vị và sinh viên trong trường. Mạng được quản lý, giám sát và duy trì bởi đơn vị quản lý mạng trường. Mục tiêu là cung cấp cho toàn trường một mạng internet không dây hiệu quả, nhằm phục vụ tốt cho công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, và quản lý trong trường.

Mục tiêu sử dụng

Hệ thống wifi của trường Đại Học Kinh Tế - Luật được xây dựng với những mục đích chính sau đây:

  • Phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
  • Phục vụ cho việc điều hành và quản lý các công việc của trường.
  • Phục vụ cho việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong trường và ngoài trường.

Đơn vị vận hành

Tổ Công nghệ Thông tin.
Website: http://cntt.uel.edu.vn/
Email: cntt@uel.edu.vn.

Quy trình (Tạm thời)

Hướng dẫn kết nối wifi

Kết nối Wifi Student

Kết nối Wifi Teacher

Kết nối Wifi UELGuest

Ghi Chú

Một tài khoản email chỉ cho một thiết bị truy cập vào internet tại một thời điểm.

Các trường hợp không kết nối được Wifi

không kết nối được trên máy tính

  • Người dùng đăng xuất tất cả tài khoản email khác và đăng nhập lại bằng email trường cấp.
  • Tắt tất cả phần mềm gõ tiếng việt trước khi nhập password.

không kết nối được trên điện thoại

  • Điện thoại hệ điều hành IOS bạn hãy bật cookies trong Safari lên, tham khảo tại đây.
  • Điện thoại android bạn đăng xuất tất cả tài khoản email khác và đăng nhập bằng email trường cấp.

các trường hợp khác gửi email đến tổ CNTT để được hỗ trợ.

Email: cntt@uel.edu.vn.