Máy In Canon LBP3500

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bước 1: Kiểm tra

Trước khi cài đặt máy in cần kiểm tra máy tính hiện tại đang sử dụng hệ điều hành windowns 32bit hay 64bit bằng cánh: click chuột phải vào my computer ở ngoài desktop chọn Properties

in3500

Bước 2: Tìm Driver theo máy in

Tải driver tương ứng về máy tính theo đường link sau:
- Driver Canon LBP 3500 Win7 32bit: http://support-vn.canon-asia.com/contents/VN/EN/0900788601.html
- Driver Canon LBP 3500 Win7 64bit: http://support-vn.canon-asia.com/contents/VN/EN/0100275801.html

Bước 3: Xác đinh địa chỉ IP máy in

Hiện nay Tổ IT đã đặt địa chỉ ip cho từng đơn vị để xác định địa chỉ IP máy in của đơn vị nào bằng link sau:.......

Bước 4: Cài đặt máy in

Sau khi tải driver về máy giải nến tập tin và chạy file "setup"
Làm theo hướng dẫn tới khi xuất hiện bảng "select pinter" như hình dưới
-> Chọn “Search for network printer intall” bấm “next”

Lbp35001.png

-> Său đó tiếp tục chọn “Manual search by IP address..”. như hình.

Lbp35002.png

-> Sẽ hiện lên bảng nhập Địa chỉ IP của máy in đơn vị ở mục “IP Address” sau đó bấm “OK”.

Lbp35003.png

-> Sẽ xuất hiện máy in chọn máy in và bấm "add" máy in sẽ tự động chuyển xuống ô “printer list for driver installation” và bấm “Next”.

Lbp35004.png

-> Chọn “Start” chờ một lát sau đó khởi động lại máy tính.

Lbp35005.png

-> Kết thúc.