Camera

Từ UELWiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hệ thống camera của trường đại Học Kinh Tế - Luật, là hệ thống giám sát an ninh toàn trường, hệ thống có tính năng như quan sát từ xa trên máy tính và điện thoại thông qua internet, xem lại lịch sử dữ liệu video trong vòng 15 ngày, quan sát ban đêm, cảnh báo khi có chuyển động,....

Đơn vị vận hành

Tổ Công Nghệ Thông Tin. Website: http://cntt.uel.edu.vn/ Email: cntt@uel.edu.vn.

Đơn vị giám sát

Phòng Tổ Chức hành Chính, phòng Quản Trị Thiết Bị, phòng Công tác Sinh Viên, phòng Đoàn Hội, Thư Viện, khoa Hệ Thống Thông Tin, Bảo Vệ.

Quy Trình (Tạm thời) xem lại lịch sử video

Xem Quy trình xem lại lịch sử video trong phạm vi 15 ngày Tập tin:201612 ha tang cntt 5 xem lai camera trong pham vi 15 ngay.pdf
Tải file phiếu yêu cầu Tập tin:201612 phieu yeu cau ha tang cntt, helpdesk.pdf

Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Camera qua mạng LAN

Hướng dẫn đăng nhập hệ thông camera qua mạng internet

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống camera qua điện thoại

Hướng dẫn xem lại dữ liệu từ đầu ghi camera